Indexa.dk - Forside

Forside

Biler

Bolig

Firmaer

Fritid

IT

Job

Offentlig

Nyheder

Penge

Rejser

Shopping

Sport

Søg

A-kasser

Arbejdsgiverforeninger

Fagforeninger

Headhuntere

Iværksætter

Konsulenter

Rekruttering

Uddannelse

Vikarbureauer

Hovedorganisationer

AC | Akademikernes Centralorg.
FTF | Funktionær. & Tjenestem.
Ledernes Hovedorganisation
LO | Landsorganisationen

Økonomi & Ledelse

Dansk Formands Forening
Dansk Told & Skatteforbund
DJØF
Finansforbundet
Forsikringsfunktionærerne
Lederne

Undervisning

Bibliotekarforbundet
BUPL - Pædagoger
Danmarks Lærerforening
DM | Magisterforeningen
Frie Skolers Lærerforening
Gymnasieskolernes Lærerfor.
Handelsskolernes Lærerforening
Musikpædagogisk Forening
Uddannelsesforbundet

Salg & Kommunikation

Business Danmark - Sælgere
Dansk Journalistforbund
Kommunikation & Sprog

HK

HK Danmark
- HK Handel - 100.000 medl.
- HK Kommunal - 70.000 medl.
- HK Privat - 160.000 medl.
- HK Stat - 40.000 medl.

Social & Sundhed

Dansk Sygeplejeråd
Danske Fysioterapeuter
Ergoterapeutforeningen
FOA - Fag og Arbejde
Jordmoderforeningen
Kiropraktorforeningen
Lægeforeningen
Psykologforeningen
Socialpædagogernes Landsf.
Socialrådgiverforeningen
Tandlægeforeningen
Tandlægernes Nye Landsfor.

Øvrige funktionærer

CO II
SAFU Sammenslut. Funktionærer

Karteller

Bygge- Anlægs- og Trækartellet
CO-industri
Grafisk Industri- & Medie Kartel
Handelskartellet
Offentligt Ansattes Organisation

Industri & Håndværk

3F Fagligt Fælles Forbund
Blik- og Rørarbejderforbundet
CAU Kabineforeningen
Dansk El-Forbund
Dansk Metal
Den Danske Dyrlægeforening
HK Luftfart
Jernbaneforbundet
Malerforbundet
Maskinmestrenes Forening
Nærings- & Nydelsesmiddelarb.
Søfartens Ledere

Ingeniør & Teknik

Arkitektforbundet
Danske Bioanalytikere
Farmakonomforeningen
FLIK | Levnedsmiddelingeniører
IDA Ingeniørforeningen
JA - Jordbrugsakademikerne
Konstruktørforeningen
Kost & Ernæringsforbundet
Landinspektørforeningen
Mejeriingeniørforeningen
Pharmadanmark
Teknisk Landsforbund

IT

PROSA

Fagforening

AC
FTF - Presseklip | Meddelelser
Lederne - Nyheder
LO - Nyheder | Ugebrevet A4

Frie fagforeninger

Danmarks Frie Fagforening
Det Faglige Hus
Frie Funktionærer
Kristelig Fagforening

Handel & Service

Artistforbundet
Dansk Funktionærforbund DFF
Dansk Fængselsforbund
Dansk Musiker Forbund
Frisør & Kosmetiker Forbund
Kirke- og Kirkegårdsansatte
Organist og Kantor Samfund
Politiforbundet
Præsteforeningen
Spillerforeningen
Sø-Restaurations Forening

Forsvaret

Centralforeningen Stampersonel
CS-Flyvevåbnet
HOD | Forsvarsgruppen i AC
Hærens Konstabel- & Korporalf.
(C) 2006 - 2018 Indexa.dk * Indsend rettelser / Information * Kvalitet på nettet

Bookmark and Share